Tietosuojaseloste

Rekisterin nimi: LuovaKudonta™ asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä: Niina Hiltunen, Y-tunnus 2716584-1, Tanhuankatu 2, 37100 Nokia.

Yhteyshenkilö: Niina Hiltunen, puh. +358 40 538 6369, info (at) luovakudonta.fi

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja sisältö

Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista ja ylläpitämistä varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on yrityksemme ja asiakkaan välinen sopimus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet.

Keräämme henkilötietoja myös markkinointia varten. Tällöin henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus.

Emme tee käyttäjiä koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä.

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja: Asiakkaan etu- ja sukunimi, asiakasnumero, osoitetiedot, mahdollinen toimitusosoite (mikäli eri kuin laskutusosoite), puhelinnumero, sähköposti, www-osoite, tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista sekä tietoja asiakkaan ostotapahtumista ja toimituksista.

 

Tietolähteet

Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään verkkokaupan tilauksista, palaute- ja muiden lomakkeiden kautta, puhelimitse, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla.

 

Henkilötietojen edelleenluovuttaminen:

Tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteiden hoitamiseen eikä niitä luovuteta säännönmukaisesti edelleen ulkopuoliselle taholle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa verkkokaupan tekniseen hallinnointiin liittyvien toimien (esim. palvelimen tai verkkokauppa-alustan hallinnointi) yhteydessä, tilausten toimittamiseksi, maksamattomien laskujen perimiseksi, sekä viranomaisille näiden niin edellyttäessä ja lain salliessa. Kullekin taholle välitetään vain ne tiedot, jotka ovat välttämättömiä tehtävän suorittamiseksi.

 

Henkilötietojen säilyttäminen:

Asiakasrekisterin tietoja säilytetään asiakassuhteen säilymisen ajan. Tilaus- laskutus- ja maksutietoja säilytetään kuitenkin muun kirjanpitoaineiston tapaan. Tarpeettomiksi käyneet tiedot hävitetään turvallisesti.

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä säilytetään vain sähköisessä muodossa ja satunnaiset paperitulosteet tuhotaan välittömästi ja asianmukaisesti. Rekisteristä ei säilytetä paperista versiota.

Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu ja joita sitoo vaitiolovelvollisuus, ja jotka on nimetty rekisterinpitäjäksi (kts. yllä kohta rekisterinpitäjä).

 

Sinulla on seuraavat oikeudet:

  • oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
  • oikeus tietojen oikaisemiseen
  • oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin)
  • oikeus vastustaa käsittelyä
  • oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin)
  • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä. Henkilötietojen tarkastusta koskeva pyyntö tulee lähettää omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjälle.

 

Tietoa evästeistä

Sivustolla käytetään evästeitä (cookies). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Tietoja sivujen käytöstä kerätään Google Analytics -palvelun avulla. Tietojen avulla parannetaan sivuston toimivuutta ja sivuston sisältöä, kehitetään liiketoimintaa ja kohdennetaan markkinointia. Yksittäistä käyttäjää ei voida tunnistaa.

Voit estää evästeiden tallentamisen laitteellesi, rajoittaa evästeiden käyttöä tai poistaa evästeet selaimesi asetuksista. On hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

 

 

Laatimispäivä 18.3.2019

Päivitetty 6.9.2023.